Haçova Meydan Muharebesi! Osmanlı’da yenilginin kıyısından zafere çıkan savaş!


Ordunun konakladığı yerde Padişah, garip bir arzusunu, bir tezkere ile veziriazam Damad İbrahim Paşa’ya bildirmişti. Padişah 3. Mehmed, tezkeresinde atalarının yüksek şanına yakışmayacak bir dilekte bulunmuş ve “Sen ki lalamsın, bunda muharebe için serdar idüp, ben buradan İstanbul’a dönsem olmaz mı?” demişti. Veziriazam bu sözleri okuyunca, deliye dönmüş ve derhal reis efendiye, Padişah’a olumsuz bir yanıt yazdırmaya başlamıştı. Bu sırada bir adam gelerek Padişah’ın kendisini beklediğini bildirmiş, Veziriazam, reis efendi ile birlikte Padişah’ın çadırına gitmişti. Vezir, Padişah’ın çadırının girişinde kapı ağası Gazanfer Ağa’ya rastlamış, kısa bir konuşmadan sonra birlikte çadıra girmişler, Padişah garip arzusundan ya vezirin konuşması ya da kendi isteğiyle vazgeçmişti.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*