Z ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2024: Z Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?


Anne ve baba adaylarının kafasını kurcalayan konular arasında isimler yer alıyor. Bebeklerini kucağını alacağı günü bekleyen aileler isminin en güzel ve eşsiz olmasını istiyorlar. Erkek bebekleri için keşfedilmemiş, birbirinden güzel isimler bulunuyor.

class=”medyanet-inline-adv”>

A’dan Z’ye Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 

Z ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2024: Z Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir 

Z Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

 

Zabit: Deniz subayı

Zade: Evlat, oğul. 2. Doğmuş.

Zadegani: Köklü aile.

Zafer: Başarı, utku, galip

Zafir: Zafer kazanan, üstün gelen.

Zağnos: Bir tür doğan kuşu.

Zahid: Dinen yasak olan şeylerden sakınan

Zahir: Gözle görülür, parlak

Zahit: Dini yasaklardan kaçan

Zaho: Musul ve Cizre arasında Kürt kasabası.

Zahor: Sarp kayalık.

Zaid: Artam.

Zaik: Tadıcı, tadan, tat alan.

Zail: Yok olan, ortadan kalkan.

Zaim: Kefil, prens, şef.

Zait: Çoğalan. artıran.

Zaki: Saf, katışıksız, temiz, pak.

Zakir: Zikreden, dua eden

Zal: Mitolojik bir savaşçı

Zalal: Gölge veren.

Zaman: Vakit, çağ.

Zamir: İnsanın içyüzü.

Zana: Bilgin, bilginç, alim.

Zara: Sivas’a bağlı bir ilçe.

Zarif: Yakışıklı, kibar tavırlı.

Zati: Kişisel.

Zaza: Bir Kürt lehçesi. 2. Bir Kürt kolu.

Zekai: Zekâ ile ilgili

Zekai/Zekayi: Zekâyla ilgili, zekâya ait.

Zekeriya: Erkek

Zeki: Akıllı, anlayışlı

Zemin: Taban, döşeme, yer. 2. Temel, dayanak. 3. Yeryüzü, dünya.

Zengin: Varlıklı. 2. Gösterişli. 3. Verimli.

Zerage: Güneş’ten süzülen ışık.

Zerak: Mavi, gök renkli

Zerdeş: M. Ö. 850 yıllarında yaşamış Merusi dininin kurucusu.

Zeren: Zeki.

Zereng: Zeki, akıllı.

Zerin: Altından ya da altın benzeri olan.

Zerka: Gök gözlü.

Zerver: Altın yaldızlı.

Zevafir: Parlak yıldızlar.

Zeval: Sona erme, yerinden ayrılıp gitme.

Zevkan: Zevkli, zevk alınan.

Zeycan: Candan, cana yakın.

Zeyneddin: Dinin ziyneti, süsü.

Zeynel: Süslü, dikkat çeken

Zeynel/Zeynelabidin: İbadet edenlerin süsü

Zeyni: Süslü

Zeynullah: Tanrı’nın süsü.

Zeynur: Aydınlık.

Zeyrek: Akıllı, uyanık, anlayışlı

Zeytun: Arapça zeytin

Zeyyat: Zeytinyağcı.

Zıhar: Ejder, canavar.

Zılan: Sert rüzgar.

Zıryan: Kar fırtınası.

Zihni: Akılla ilgili

Zikir: Anma, anılma. 2. Bildirme. 3. Kur´an-ı Kerim.

Zikra: Öğüt.

Zikri: Zikirle ilgili, zikreden

Zikrullah: Tanrı’nın anılması.

Zinar: Kaya

Zinnur-Zeynur: Nurlu, ışıklı, aydınlık.

Ziren: Dinç.

Zirve: Doruk, en yüksek nokta, tepe.

Zişan: Şanlı, şöhretli, şerefli.

Ziver: Süs.

Ziverbey: Süs, bezek.

Ziya: Işık, aydınlık

Ziyaeddin: Ziyaettin

Ziyaettin: Dinin ışığı, aydınlığı.

Ziyat: Fazlalık.

Ziyeddin: Dinin ışığı, aydınlığı

Ziynetullah: Allah´ın süsü, bezeği

Zobu: İriyarı, delikanlı, hovarda

Zoloy: Kafkas Türklerine verilen ad

Zoral: Zorlanarak elde edilme.

Zorbey: Zorlu ve saygın kişi.

Zorlu: Dayanıklı, yenilmez

Zozan: Yayla, dağ tepesi. 2. Yüksekte bulunan.

Zuhur: Görünme, baş gösterme.

Zuhuri: Orta oyununda bir karakter

Zübeyir: Yazılı küçük şey

Zübeyr: Yazılı küçük kitap

Zübeyr-Zübeyir: Yazılı küçük şey.

Zübeyryazılı: Küçük Kitap

Zühdi: Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren.

Züheyr: Çiçeklik. 2. Küçük çiçek.

Zühtü: Her türlü dünyevi zevke ara verip kendini ibadete veren.

Zülfekar: Hz. Muhammet’in Hz. Ali’ye armağan ettiği kılıç.

Zülfi: Kılıcın kabzasına iliştirilen süs.

Zülfikar: Hz. Alinin kılıcı

Zülfü: Perçemli, yüzünün iki yanından saç lülesi sarkan

Zülfükar: Hz. Alinin kılıcı

Zülkarneyn: İki boynuzlu 2. Büyük İskender.

Zülkif: Yüce, makam sahibi.

Zülküf: Makam sahibi

Zümer: Kuran-ı Kerim’in 39. suresi

Zürap: Toprağa atılan tohumun yeşermesi

Zürriyet: Soy, bir soydan gelenler.

 

 Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*