Osmanlı’dan tarihi zafer! Ordu kolunu dahi kıpırdatmadan bir anda…


Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında yüzyıllar boyunca süregelen gerilimler, 1788 yılında Şebeş Savaşı ile zirveye ulaştı. Bu dönem, iki imparatorluk arasında yoğun bir güç mücadelesine sahne oldu ve bu çatışmalardan biri olan Şebeş Savaşı, tarihin en ilginç olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.