Uzaktan muayene nedir, nasıl yapılır? MHRS uzaktan muayene ve değerlendirme detayları…


Yönetmelikte şu hizmetlerin uzaktan sunulabileceği kaydedildi: 

UZAKTAN MUAYENE EDİLEBİLİR: Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir; kişinin tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.

 

TEDAVİ VE İLAÇ YÖNETİMİ SAĞLANABİLİR: Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.

PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLEBİLİR: Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.

 

RİSKLİ VE YAŞLI KİŞİLERİN TAKİBİ: Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilir.

 

CERRAHİ OPERASYON: Teknolojik imkânların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.

 

SALGINDAN KORUMA İŞLEMLERİ: Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemler yürütülebilir.

 

SAĞLIK VERİLERİ ÖLÇÜLEBİLİR: Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.

 

E-REÇETE, E-RAPOR: Hekim tarafından değerlendirilen kişiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*